Home HỎI ĐÁP Cổ đông sáng lập có khác gì so với các cổ đông khác?

Cổ đông sáng lập có khác gì so với các cổ đông khác?

Email In PDF.

Trả lời:

Theo Luật doanh nghiệp 2005 thì cổ đông sáng lập là những người tham gia xây dựng, thông qua và ký tên và bản điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.

 

 

Cổ đông sáng lập

Cổ đông khác

1

Được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi

biểu quyết trong vòng 3 năm đầu kể

từ ngày được cấp giấy CNĐKKD;

không được chuyển nhượng cổ phần

ưu đãi biểu quyết

Không được nắm giữ cổ phần

ưu đãi biểu quyết (trừ cổ đông

nhà nước trong một số ngành

nghề do chính phủ quy định)

2

Bị hạn chế quyền tự do chuyển

nhượng cổ phần phổ thông trong

thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp

GCN ĐKKD (chỉ được tự do chuyển

nhượng giữa các cổ đông sáng lập,

chuyển nhượng cho đối tượng khác

phải được ĐHĐCĐ chấp thuận và

người nhận chuyển nhượng đương

nhiên trở thành cổ đông sáng lập).

Không bị bất kỳ hạn chế nào

về chuyển nhượng cổ phần

phổ thông.

3

Phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất

20% tổ số cổ phần phổ thông được

quyền chào bán và phải thanh toán

dủ số cổ phần đã đăng ký mua trong

vòng chín mươi ngày kể từ ngày đc

cấp GCN ĐKKD.

Không phải thực thi nghĩa vụ

này.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu