Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

In

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam chưa thực sự là một nền kinh tế thị trường. Những nhà đầu tư khi tham gia kinh doanh, lập công ty thường mới chỉ chú ý đến việc mua gì, mua ở đâu, bán gì, bán như thế nào? còn các kiến thức về pháp luật trong việc lập, quản lý, điều hành một công ty thường đa phần các nhà đầu tư chưa nắm rõ do đó thường dẫn đến những tranh chấp nội bộ gay gắt. Vậy làm cách nào để hạn chế, giải quyết được những tranh chấp này giúp công ty phát triển bền vững, giúp nhà đầu tư, đầu tư có hiệu quả là vấn đề đã và đang được các Luật sư công ty luật TNHH tư vấn Hoàng Minh đưa ra các giải pháp cho các doanh nghiệp.

1.    Các tranh chấp trong nội bộ công ty thường gặp là:

a .   Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên công ty:

b.    Tranh chấp phát sinh từ quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên:

c.    Tranh chấp về quyền được làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật (các chức danh quản lý, điều hành trong công ty):

2.    Nội dung tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp:

Quý khách hàng có nhu cầu được tư vấn về các tranh chấp trong nội bộ công ty, sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với công ty luật Hoàng Minh để được các Luật sư của Công ty tư vấn, đại diện tiến hành giải quyết tranh chấp.


Tin cũ hơn: