CEO – Anh là ai?

In

CEO – Anh là ai

 

1. CEO – anh là ai?

Năm 1975, Hội đồng quản trị Hoa Kỳ có xuất bản cuốn sách “ Định nghĩa công việc của quản trị viên” ( Defining the Manager’s Job) trong đó công bố kết quả khảo sát về các chức danh ( position title) trong các công ty, liệt kê từ trên xuống dưới như sau: Chairman of the Board, Vice chairman of the Board, President and Chief Executive Officer (CEO), President, Division President… Nếu xem cách viết nguyên thủy là President and Chief Executive Officer và thứ tự của nó đặt trên President thì khó có thể dịch CEO là CEO như ở Việt Nam hiện nay. Hơn nữa CEO chỉ dùng cho công ty đã niêm yết. Theo cơ cấu quyền lực trong công ty Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường kiêm luôn CEO, bởi vậy CEO có quyền lực rất lớn.

Tuy nhiên, chúng ta có thể gọi CEO theo cách gọi phổ biến trong tiếng Việt hiện nay cho vị trí này là Tổng giám đốc, Giám đốc công ty, Giám đốc điều hành. Trong Tiếng Anh ngoài CEO (Chief Executive Officer) cũng còn có nhiều từ tương đương như General Manager, General Director, Managing Director. Director…

Nói chung, CEO là người quản lý điều hành cao nhất một công ty và thường là người đại diện cho công ty về mặt pháp luật. Cấp trên của CEO là Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH). Cấp dưới của CEO là các Giám đốc chức năng (Giám đốc tài chính, Giám đốc bán hàng…) và toàn bộ bộ máy nhân sự của công ty. Với vị trí và quyền hạn rất cao như thế, công việc của một CEO là lập kế hoạch hoạt động cho công ty (hoạch định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá kế hoạch), thiết lập bộ máy quản lý, xây dựng văn hóa công ty, thực hiện các hoạt động tài chính (huy động, sử dụng, kiểm soát vốn) và một nhiệm vụ rất quan trọng nữa của CEO là dụng nhân, xây dựng và vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả… Nói một cách ví von, nếu công ty như một cỗ máy thì CEO là người vận hành sửa chữa, bảo trì, nâng cấp để bộ máy ấy luôn hoạt động một cách trơn tru và hướng đến chỉ số công suất cao nhất.

2. CEO làm gì trong công ty?

Theo tư vấn của McKinsey và tổng kết mô hình quản trị và điều hành của các công ty ở các nước trên thế giới, những công việc cụ thể CEO phải làm trong công ty bao gồm:

a) Đảm bảo mối quan hệ với Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị:

b) Phát triển năng lực lãnh đạo:
c) Chia sẻ kiến thức và truyền thông:
d) Ra quyết định:
e) Lập kế hoạch sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ:
f) Quản trị chiến lược kinh doanh:
g) Quản trị nhân sự:
h) Quản trị tài chính, thuế, rủi ro và tài sản:

      Qua đây có thể thấy, mặc dù mọi người quan niệm công việc chủ yếu của CEO là điều hành công ty nhưng trong cơ chế quản trị và điều hành công ty hiện đại nhiệm vụ đầu tiên của CEO phải là đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị. Theo quan điểm hiện đại về quản trị và điều hành công ty, vai trò của Hội đồng quản trị được nâng cao bởi Hội đồng quản trị là đại diện cho chủ sở hữu và từ đây đặt ra yêu cầu là Hội đồng quản trị phải thực sự đại diện cho chủ sở hữu. Nói một cách hình ảnh, công ty như một con tài, Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định con tàu phải đi đến đâu, CEO có trách nhiệm lái con tàu đúng đến đích mà Hội đồng quản trị đã chọn. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị trao cho bộ máy điều hành công ty (như thủy thủ đoàn của con tàu) được thực hiện thông qua CEO, do vậy đối với Hội đồng quản trị tất cả thẩm quyền và trách nhiệm của bộ máy điều hành sữ được xem là thẩm quyền và trách nhiệm của CEO. Theo đó, CEO chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc đạt được các mục tiêu đã thỏa thuận trong phạm vi quyền hạn mà Hội đồng quản trị đã trao cho CEO. CEO phải báo cáo lên Hội đồng quản trị trong mỗi lần họp Hội đồng quản trị và thông báo kịp thời cho Hội đồng quản trị về:

       Bên cạnh đó, CEO cần cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên không điều hành thường xuyên rà soát lại quy hoạch phát triển đối với các thành viên rà soát lại quy hoạch phát triển đối với các thành viên điều hành trong Hội đồng quản trị và các bộ quản lý cấp cao. Để thực hiện điều đó, CEO cần báo cáo về:

       Bên cạnh đó, CEO cần cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên không điều hành thường xuyên rà soát lại quy hoạch phát triển đối với các thành viên điều hành trong Hội đồng quản trị và các bộ phận quản lý cấp cao. Để thực hiện điều đó, CEO cần báo cáo về:

      Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, CEO phải hành động trong phạm vi và quyền hạn đã được quy định trước. Do vậy, thông thường CEO không nên hành động mà không tính đến ảnh hưởng đối với lợi ích lâu dài của cổ đông và hậu quả của:

CEO cũng không nên:

       Bên cạnh những quy định về vai trò trách nhiệm riêng cho từng đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị hay CEO thì pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp cũng có những quy định về các nghĩa vụ mà thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hay CEO phải thực hiện.

Trích “CEO và Hội đồng quản trị”

Luật sư Tống Văn Thủy

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: