Home TIN TỨC - SỰ KIỆN Các ban trong Hội đồng quản trị

Các ban trong Hội đồng quản trị

Email In PDF.

Các ban trong Hội đồng quản trị

        Tùy thuộc vào sự phê chuẩn của các cổ động tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể xem xét thành lập các ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị ví dụ như ban Kiểm toán nội bộ, Ban nhân sự, Ban lương thưởng… Trường hợp không thành lập ban thì Hội đồng quản trị phải cử người phụ trách riêng từng vấn đề. Các thông lệ quản trị công ty tốt nhất gợi ý là các ban nói trên nên bao gồm toàn bộ hoặc một phần lớn các thành viên độc lập.

        Ở các nước trên thế giới, trong các công ty lớn người ta thường lập ra các ban trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện những vấn đề riêng biệt trong hoạt động của công ty. Thông qua những hoạt động cụ thể và năng động của các ban này, Hội đồng quản trị hoạt động có hiệu quả hơn, đồng thời có thể loại được các thành viên không phù hợp hoặc thành viên đại diện cho thiểu số cổ đông khỏi các công việc quản lý quan trọng của công ty. Trong luật về công ty hoặc trong những quy định nội bộ của công ty đều quy định những nguyên tắc đặc biệt cho phép Hội đồng quản trị được quyền lập những ban như vậy. Việc chuyển giao các chức năng quản lý cho các ban đến mức độ nào tùy thuộc từng nước và từng công ty. Chẳng hạn theo luật của bang California thuộc Mỹ thì các Hội đồng quản trị không được trao cho các quyền thông báo lãi cổ phần, quyền thông qua, trao đổi hoặc loại bỏ các quy chế nội bộ của công ty. Ở bang New York, Hội đồng quản trị không được trao cho các ban các quyền thuộc thẩm quyền của họ như quyền đưa ra giải quyết những vấn đề quan trọng của các cổ đông, quyền thay thế các chỗ khuyết trong Hội đồng quản trị công ty hay trong các ban, quy định tiền công, tiền thưởng cho các cán bộ quản lý cấp cao, quyền đưa ra các thay đổi hoặc hủy bỏ những quy định nội bộ hiện hành cũng như việc định ra những quy định mới, quyền đưa ra những thay đổi và hủy bỏ các quyết định do Hội đồng quản trị thông qua… nếu như Hội đồng quản trị không nêu những đòi hỏi khác.

        Bên cạnh những quy định cụ thể của luật pháp từng nơi hoặc những quy định nội bộ của công ty, để hạn chế việc lạm dụng quyền hành của một số các thành viên Hội đồng quản trị (đó là những thành viên nằm trong thành phần các ban hoặc đứng đầu các ban), tòa án ở các nước cho rằng việc chuyển giao quyền quản lý công ty cho các ban (đặc biệt giữa hai kỳ họp của Hội đồng quản trị) cần phải được giới hạn trọng phạm vi các quyền bình thường được trao cho các ban và bất kỳ trường hợp nào cũng không được bao gồm các quyền về việc quy định tiền lương và các loại ưu đãi cũng như các vấn đề khác liên quan đến vật chất cho các thành viên.

     Có thể nêu ví dụ về hoạt động của Hội đồng quản trị và các ban của Hội đồng quản trị ở “United State Steel Corporation” – một trong những công ty lớn của Mỹ. Hội đồng quản trị gồm 18 thành viên công ty triệu tập họp mỗi tháng một lần. Trong Hội đồng quản trị có ba ban có quyền lực khá lớn trong việc quản lý các hoạt động của công ty. Ba ban đó là: Ban chấp hành của Hội đồng quản trị, Ban tài chính và Ban soạn thảo chính sách quản lý công ty.

        Ban chấp hành gồm 12 thành viên Hội đồng quản trị, ban này thực hiện tất cả các chức năng của Hội đồng quản trị trong thời kỳ giữa các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban tài chính gồm 7 thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm giám sát tất cả các công việc có liên quan đến tài chính và kế toán công ty. Ban soạn thảo chính sách của công ty gồm có 3 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là cán bộ quản lý của công ty và 7 người có thẩm quyền khác của công ty đứng đầu các nhóm chuyên gia phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của công ty. Bên cạnh những ban trên, còn có hàng loạt tiểu ban (ví dụ như tiểu ban hành chính bao gồm các thành viên soạn thảo chính sách quản lý của công ty và những người lãnh đạo các đơn vị sản xuất cơ bản của công ty; nhiệm vụ chủ yếu của nó là đẩy mạnh sản xuất và các hoạt động khác của công ty) và các nhóm để lãnh đạo từng khâu riêng biệt trong hoạt động của công ty (đứng đầu là những người thuộc Ban soạn thảo chính sách quản lý công ty, các nhóm này thực hiện việc hoạch định chính sách và giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và thiết kế, thuê và sử dụng lao động, quan hệ quốc tế, cung ứng vật tư, hoạt động tài chính và kế toán, hoạt động luật pháp và quan hệ xã hội.

Luật sư Tống Văn Thủy - “Trích CEO & Hội đồng quản trị”


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu