Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật dân sự Công văn 145/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng

Công văn 145/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng

Email In PDF.
BỘ XÂY DỰNG
---------------------
Số: 145/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2011.
Kính gửi : Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Vật tư (C&T)
Trả lời văn bản số 700/CV-C&T ngày 12/8/2011 của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Vật tư (C&T) đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :
Mục b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã quy định: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng”.
Theo đó, đối với 02 hợp đồng nêu tại văn bản số 700/CV-C&T, nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận được điều chỉnh đơn giá khi có sự biến động bất thường của giá nhiên liệu, vật tư do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá và nếu được phép của Người quyết định đầu tư, hai bên thực hiện điều chỉnh đơn giá như nội dung hợp đồng đã ký.
Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Vật tư (C&T) tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT,Vụ KTXD(Th8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
( đã ký)
Phạm Văn Khánh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu