Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật đầu tư
Lọc     Hiển thị # 
STT Tiêu đề của văn bản Ngày tháng Nơi ban hành
136 Quyết định 1967/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 03/09/11 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
137 Quyết định 1291/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép chuẩn bị đầu tư lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Tiểu dự án hợp phần đối ứng nằm trong dự án thành phần "Tăng cường kỹ năng nghề" thuộc Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II 24/08/11 Bộ Giao Thông Vận Tải
138 Quyết định 1697/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư tu bổ đê điều năm 2011, tỉnh Quảng Nam 05/08/11 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
139 Quyết định 1075/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 05/08/11 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
140 Quyết định 1664/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án "Thiết lập Trung tâm Tài nguyên thiên nhiên và Phát triển (CNRD)" 30/07/11 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
141 Thông tư 107/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/03/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý 30/07/11 Bộ Tài Chính
142 Quyết định 1521/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Mộc Hương - Đá Cát, tỉnh Hà Tĩnh 20/07/11 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
143 Quyết định 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm 04/07/11 Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
144 Thông tư 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước 04/07/11 Bộ Tài Chính
145 Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 18/06/11 Văn Phòng Chính Phủ
146 Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố Hồ Chí Minh 10/06/11 Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
147 Quyết định 32/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về quy trình, thủ tục, biểu mẫu liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh và quản lý, công bố cập nhật thông tin tr 10/06/11 Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
148 Quyết định 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020 10/06/11 Thủ Tướng Chính Phủ
149 Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng" 26/05/11 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
150 Công văn 3101/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hình thức BT 26/05/11 Văn Phòng Chính Phủ
 
Trang 10 của 20

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu