Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật đầu tư
Lọc     Hiển thị # 
STT Tiêu đề của văn bản Ngày tháng Nơi ban hành
91 Quyết định 940/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông - 28/07/12 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
92 Chỉ thị 12/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố 27/07/12 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
93 Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 07/07/12 Thủ Tướng Chính Phủ
94 Chỉ thị 12/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố 07/07/12 Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
95 Báo cáo 49/BC-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2012 07/07/12 Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
96 Quyết định 1062/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam 07/07/12 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
97 Quyết định 940/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông - 07/07/12 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
98 Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư 30/06/12 Chính Phủ
99 Thông tư 104/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư 30/06/12 Bộ Tài Chính
100 Quyết định 26/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia 24/06/12 Thủ Tướng Chính Phủ
101 Quyết định 783/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư của trường Đại học Thủy lợi năm 2012 10/06/12 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
102 Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội 01/06/12 Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
103 Quyết định 1062/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam 18/05/12 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
104 Chỉ thị 12/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn Thành phố 09/05/12 Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
105 Báo cáo 49/BC-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2012 07/05/12 Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội
 
Trang 7 của 20

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu