Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật đầu tư Công văn 14281/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện dự án đầu tư

Công văn 14281/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện dự án đầu tư

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 14281/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc thực hiện dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.
Trả lời công văn số 1782/HQLA-NV ngày 29/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, khoản 7 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu.
Theo quy định tại khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, khoản 10 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế nhập khẩu, đầu tư về sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP được miễn thuế lần đầu; các dự án thuộc đối tượng ưu đãi tại khoản này không được miễn thuế theo quy định tại các khoản khác Điều này.
Trường hợp dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế C.S.Q là dự án ưu đãi đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực sân golf, thì được miễn thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, khoản 10 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu