Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 2696/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lương cho người lao động trong thời gian chuyển đổi thành công ty cổ phần

Công văn 2696/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lương cho người lao động trong thời gian chuyển đổi thành công ty cổ phần

Email In PDF.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------

Số: 2696/LĐTBXH-LĐTL

V/v: trả lương cho người lao động trong thời gian chuyển đổi thành công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2010

 

 

Kính gửi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 898/LĐTBXH-QLLĐDN ngày 22/7/2010 của quý Sở hỏi về trách nhiệm trả lương cho người lao động trong thời gian chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 77 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-01S là công ty nhà nước được chuyển đổi thành Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Lắk và công ty cổ phần này được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể từ ngày 25/5/2010 thì trách nhiệm trả lương đối với người lao động được thực hiện như sau:

- Trước ngày 25/5/2010, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-01S có trách nhiệm trả lương cho người lao động làm việc tại Trung tâm theo quy định.

- Từ ngày 25/5/2010 trở đi, Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Lắk có trách nhiệm trả lương cho người lao động làm việc tại công ty (kể cả số lao động của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-01S tiếp tục chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Lắk) theo quy định.

Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-01S và Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Lắk thực hiện việc trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNGTống Thị Minh

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu