Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 622/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam

Công văn 622/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam

Email In PDF.
BỘ XÂY DỰNG
------------------
Số: 622/BXD-HĐXD
V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2411/SKHĐT-ĐKĐT ngày 06/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Mục tiêu bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ xây dựng các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, bến cảng, sân bay và đường hầm; xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh môi trường; xây dựng nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện; dịch vụ liên quan đến điện; dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí; dịch vụ lắp ráp và dựng các công trình làm sẵn; dịch vụ liên quan đến chuông cứu hoả trong xây dựng; dịch vụ hoàn thiện và kết thúc công trình xây dựng; cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy, chống sét của công ty TNHH xây dựng How Yu Việt Nam (là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 411043000279 do UBND Thành phố Hồ chí Minh cấp ngày 28/8/2007, cấp lại lần thứ 4 ngày 05/1/2011) thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư.
Trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh bổ sung mục tiêu hoạt động, khi tham gia hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, HĐXD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu