Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 670/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu

Công văn 670/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu

Email In PDF.
BỘ XÂY DỰNG
--------------------
Số: 670/BXD-HĐXD
V/v: cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011
Kính gửi: Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 294/BQLKN-KHĐT ngày 19/4/2011 của Ban quản lý Khu nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến thành lập Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Hiện nay, các nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Công ty GCH Investments Pte. Ltd – Singapore đã nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu tại quý Ban. Trong đó, các nhà đầu tư này đã ký thoả thuận với Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng về việc thuê mặt bằng tầng 1 Trung tâm mua sắm Crescent Mall - Khu A, Đô thị Phú Mỹ Hưng - số 101 đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành để làm địa điểm kinh doanh siêu thị. Đối chiếu quy định tại khoản 3 Điều 37 Luật Doanh nghiệp thì địa điểm thực hiện dự án của Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu sau khi thành lập có địa chỉ xác định, là nơi hoạt động, kinh doanh cụ thể (kinh doanh siêu thị) là phù hợp với quy định.
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trước khi đi vào hoạt động, kinh doanh tại tầng 1 Trung tâm mua sắm Crescent Mall - Khu A, Đô thị Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị Á Châu phải thông báo tới cơ quan nhà nước quản lý tại địa phương được biết để quản lý, theo dõi quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu với các quy định, xem xét theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu