Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 3151/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tường

Công văn 3151/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tường

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 3151/VPCP-KTTH
V/v: bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Vĩnh Tường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2278/BKHĐT-ĐTNN ngày 14 tháng 4 năm 2011) về việc Công ty TNHH Vĩnh Tường xin cấp bổ sung chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Việc bổ sung, điều chỉnh hoạt động kinh doanh chò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1490/VPCP-KTTH ngày 9 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: VH, TT và DL, Công an;
- Công ty TNHH Vĩnh Tường;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TH, NC, QHQT,
TKBT, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3). 17
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu