Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Quyết định 1768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Email In PDF.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 1768/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Kết luận số 81-KL/TW ngày 06 tháng 8 năm 2010 của Bộ Chính trị về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ,
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, thay đồng chí Nguyễn Sinh Hùng.
Điều 2. Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, gồm:
1. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, làm Ủy viên thường trực, Tổ trưởng Tổ công tác tái cơ cấu tổ chức, sản xuất, kinh doanh, thay đồng chí Hồ Nghĩa Dũng.
2. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, làm Ủy viên, Tổ trưởng Tổ công tác tái cơ cấu tài chính, thay đồng chí Vũ Văn Ninh.
3. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, làm Ủy viên, thay đồng chí Nguyễn Văn Giàu.
4. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Ủy viên, thay đồng chí Nguyễn Văn Hưởng.
5. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Ủy viên, thay đồng chí Nguyễn Bắc Son.
6. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, làm Ủy viên, thay đồng chí Võ Đức Huy.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1, 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1, 2;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội và các UB của QH;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Các đ/c thành viên BCĐ tái cơ cấu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, ĐMDN (4b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu