Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 717/TCT-CS của Tổng cục Thuế về đối tượng gia hạn nộp thuế

Công văn 717/TCT-CS của Tổng cục Thuế về đối tượng gia hạn nộp thuế

Email In PDF.

Nội dung

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------
Số: 717/TCT-CS
V/v: Đối tượng gia hạn nộp thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Trả lời công văn số 33195/CT-HTr ngày 17/12/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu vướng mắc về đối tượng được gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội.
Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 quy định đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Điều 3 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường quy định cơ sở ngoài công lập.
Căn cứ Điều 2 Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp quy định đối tượng áp dụng.
Căn cứ Điểm d, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính hương dẫn thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế.
Căn cứ quy định trên, Tạp chí thuỷ sản Việt Nam là đơn vị sự nghiệp của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nên thuộc đối tượng không áp dụng gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với đối tượng là tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu