Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1188/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế

Công văn 1188/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế

Email In PDF.
Nội dung

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------
Số: 1188/TCT-CS
V/v: Xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An
Trả lời công văn số 1728/CT-TTHT ngày 13/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Long An về nghĩa vụ thuế TNDN từ thu nhập chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Điểm 2 Phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về phạm vi áp dụng thuế TNDN như sau:
"Doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các doanh nghiệp này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Phần E Thông tư này."
- Tại Điểm 1 Mục V Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập khác như sau:
"Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Phần E Thông tư này."
- Tại Điểm 2.1 Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập tính thuế như sau:
"… Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng. Căn cứ ấn định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyển nhượng tương tự."
- Tại Điểm 3 Phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định về việc kê khai, nộp thuế đối với thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn như sau:
"3.1. Đối với doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
3.2. Đối với doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp chuyển nhượng vốn.
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế."
Căn cứ theo các quy định trên thì:
1. Trường hợp chuyển nhượng vốn lần 1:
Công ty Scottish & Newcastle UK Ltd (bên nước ngoài trong Công ty Kronenbourg Việt Nam) chuyển nhượng phần vốn (50% vốn điều lệ) trong Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam cho Carlsberg Breweries A/S thì Carlsberg Breweries A/S có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay Công ty Scottish & Newcastle UK, Ltd.
2. Trường hợp chuyển nhượng vốn lần 2:
Carlsberg Breweries A/S chuyển nhượng phần vốn (50% vốn điều lệ) trong Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam cho Vietnam Japan Beer Pte.Ltd thì Vietnam Japan Beer Pte.Ltd có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay Carlsberg Breweries A/S.
Hồ sơ khai thuế nộp tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế (Cục Thuế tỉnh Long An).
Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc Cục Thuế tỉnh Long An có cơ sở để xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường thì Cục Thuế thực hiện kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng theo hướng dẫn tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu