Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 4234/BNN-HTQT năm 2013 báo cáo tình hình hợp tác với nước ngoài về tư pháp và pháp luật 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 4234/BNN-HTQT năm 2013 báo cáo tình hình hợp tác với nước ngoài về tư pháp và pháp luật 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4234/BNN-HTQT
V/v: Báo cáo tình hình hợp tác với nước ngoài về tư pháp và pháp luật 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013


Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm Nghiệp, Thủy lợi và Thủy sản
– Các Cục: Kinh tế hợp tác và PTNT, Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ Thực vật, Chế Biến, Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối, Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản
– Vụ Pháp chế

 

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc báo cáo định kỳ các hoạt động hợp tác với nước ngoài về tư pháp và pháp luật năm 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan báo cáo các nội dung sau:

1. Thống kê các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác với nước ngoài về tư pháp và pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý theo biểu mẫu kèm theo.

2. Đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tình hình triển khai thực hiện theo tiến độ, các kết quả đã đạt được của các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác;

- Hiệu quả, mức độ hợp tác của các đối tác nước ngoài;

- Những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện; và

- Các đề xuất liên quan.

Đề nghị Quý cơ quan báo cáo về Bộ (Vụ Hợp tác Quốc tế) trước ngày 18/09/2013 kèm theo 01 bản điện tử gửi về địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Để trao đổi thông tin, đề nghị liên hệ Phòng Tổng hợp, Vụ Hợp tác quốc tế: tel: 37347081 email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– Lưu VP-HTQT (ha).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trần Kim Long


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu