Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5406/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định thiết bị đồng bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5406/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định thiết bị đồng bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 5406/TCHQ-TXNK
V/v xác định thiết bị đồng bộ

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 


Kính gửi:

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
(KKT Vũng Áng – Kỳ Long – Kỳ Anh – Hà Tĩnh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1308081/CV – FHS ngày 28/8/2013 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc xác định thiết bị đồng bộ để áp dụng thuế theo máy chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn của Công ty gửi chỉ nêu tên hàng hóa mà không có hồ sơ kèm theo nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời cụ thể.

Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục kê khai, phân loại, tính thuế đối với máy móc thiết bị thuộc các Chương 84 và Chương 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là tổ hợp, dây chuyền, đáp ứng chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam tại Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hoặc liên hệ với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu