Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5414/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn bổ sung Công văn 5180/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5414/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn bổ sung Công văn 5180/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 5414/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn bổ sung công văn số 5180/TCHQ-GSQL ngày 30/8/2013

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 30/8/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5180/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện điểm 2 công văn số 8319/BTC-TCT ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính tăng cường quản lý đối với các DN xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản. Liên quan đến nội dung tại điểm 2 công văn số 5180/TCHQ-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

Sau khi đã thực hiện đúng quy định tại Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC Điều 20 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan (công văn số 1454/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2011, số 3432/TCHQ-GSQL ngày 19/7/2011 của Tổng cục Hải quan), thì Lãnh đạo Chi cục kiểm tra, ký tên và đóng dấu Chi cục bên cạnh chữ ký và dấu của công chức thừa hành tại ô 31 (xác nhận của hải quan giám sát) trên mẫu tờ khai HQ/2012-XK ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính áp dụng đối với thủ tục hải quan truyền thống và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính áp dụng đối với thủ tục hải quan điện tử.

Các nội dung hướng dẫn khác tại công văn số 5180/TCHQ-GSQL ngày 30/8/2013 không thay đổi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Đ/c Đỗ H.A.Tuấn – Thứ trưởng BTC (để b/c);
– LĐTC (để b/cáo);
– Tổng cục Thuế (để phối hợp);
– Ban QLRR, Cục ĐTCBL, Cục Thuế XNK, Cục KTSTQ, Thanh tra TC, Vụ PC, Ban CCHĐH Hải quan (để p/hợp);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu