Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5525/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế trên hệ thống KT559 do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5525/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế trên hệ thống KT559 do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 5525/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế trên hệ thống KT559

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 


Kính gửi:

Công ty TNHH điện tử Samsung vina.
(938 Quốc lộ 1A, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 120813/SAVINA/13/FWD-SV của Công ty TNHH điện tử Samsung vina về việc giải quyết nợ cưỡng chế cho 4 tờ khai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc với 2 tờ khai số 12/NKD-TC ngày 25/12/2012 và 1/NDT-KD ngày 08/04/2013 tại Chi cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh:

Ngày 19/7/2013, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã hạch toán thuế cho hai tờ khai trên. Ngày 13/9/2013, Tổng cục Hải quan tra cứu tình trạng nợ thuế trên hệ thống KT559 thì 2 tờ khai nêu trên không bị nợ thuế quá hạn quá 90 ngày, đề nghị công ty tra cứu lại đối với 2 tờ khai này.

2. Về vướng mắc với 2 tờ khai số 26461/NDT-KD ngày 29/03/2013 và 30735/NDT-KD ngày 11/04/2013 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư Tp. Hồ Chí Minh:

Theo quy định, thông tin thu nộp thuế giữa các cơ quan Thuế – Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính mô tả cách sinh ký hiệu chứng từ là 10 ký tự (tên viết tắt của tỉnh + mã quận/huyện + mã điểm thu + 2 ký tự cuối của năm). Qua kiểm tra nhận thấy chứng từ giấy nộp tiền cho 2 tờ khai trên là chứng từ điều chỉnh và KBNN truyền về cơ quan Hải quan có độ dài ký hiệu chứng từ là 13 ký tự nên dữ liệu không cập nhật được vào hệ thống KT559 của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan đã liên hệ với đội hỗ trợ của KBNN yêu cầu kết xuất lại bảng kê điện tử gắn chữ ký số của 2 chứng từ giấy nộp tiền thu cho các tờ khai trên để nhận dữ liệu vào hệ thống KT559. Ngày 13/9/2013, Tổng cục Hải quan tra cứu Hệ thống KT559 thì 2 tờ khai trên đã có Giấy nộp tiền số 255265 ngày 1/9/2013 (cho tờ khai số 26461/NDT-KD) và Giấy nộp tiền số 255271 ngày 1/9/2013 (cho tờ khai số 30735/NDT-KD) đề nghị công ty tra cứu lại đối với 2 tờ khai này.

Tổng cục Hải quan đang tiến hành trao đổi, làm việc với các cơ quan có liên quan để giải quyết dứt điểm vướng mắc nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH điện tử Samsung vina được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai Hải quan để được giải quyết cụ thể./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để xử lý);
– Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu