Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 12786/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 12786/BTC-TCHQ năm 2013 xử lý nợ thuế do Bộ Tài chính ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12786/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 


Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Công ty cổ phần ô tô TMT.
(số 199B Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 668/TMT-XNK ngày 29/8/2013 của Công ty cổ phần ô tô TMT về việc đề nghị dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tài khoản ngân hàng; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần ô tô TMT đang có nợ thuế truy thu nội địa hóa xe hai bánh gắn máy năm 2001 là 12.290.273.860 đồng. Trong khi chờ xem xét giải quyết khoản nợ thuế nêu trên đối với DNNN đã cổ phần hóa trước ngày 01/7/2007. Để tạo điều kiện cho Công ty sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đồng ý tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế được sửa đổi bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đối với Công ty cổ phần ô tô TMT đến hết ngày 31/12/2013 với điều kiện:

- Ngoài khoản nợ thuế 12.290.273.860 đồng, công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng XNK khác;

- Các lô hàng mới phát sinh, công ty phải nộp đủ thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng;

- Công ty phải có cam kết phối hợp với cơ quan hải quan để giải quyết dứt điểm số nợ thuế truy thu trên và thực hiện kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty cổ phần ô tô TMT biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để B/cáo);
– Lưu: VT, TCHQ (44b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu