Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5666/TCHQ-GSQL năm 2013 xuất khẩu đá vôi trắng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5666/TCHQ-GSQL năm 2013 xuất khẩu đá vôi trắng do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 5666/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu đá vôi trắng

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1543/HQNA ngày 31/7/2013 và công văn số 1700/HQNA-NV ngày 29/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc xuất khẩu sản phẩm đá vôi trắng tồn kho của Công ty Cổ phần Nam Trung Nghệ An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nêu tại công văn số 1543/HQNA ngày 31/7/2013 liên quan đến thực hiện văn bản số 5948/BCT-CNNg ngày 05/7/2013 của Bộ Công Thương về việc đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại công văn số 4516/UBND-TN ngày 05/7/2013 để Công ty Cổ phần Nam Trung Nghệ An xuất khẩu 18.000 tấn đá vôi trắng dạng cục đang tồn kho. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An báo cáo nội dung vướng mắc này với UBND tỉnh Nghệ An để tổng hợp, báo cáo với Bộ Công Thương hướng dẫn theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 407/TB ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu