Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5690/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5690/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5690/TCHQ-TXNK
V/v phân loại một số mặt hàng

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3159/HQHCM-TXNK ngày 12/9/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo theo chỉ đạo tại công văn số 3486/TCHQ-TXNK Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại hồ sơ gửi kèm công văn số 3159/HQHCM-TXNK về mặt hàng “Sữa bột Anlene Gold ít béo hàm lượng canxi cao hương vani” và mặt hàng “Sữa bột Nestle Nan 2 BL Inf MPwdr LEB011A” không có thành phần cụ thể của các mặt hàng. Để có cơ sở xem xét việc phân loại các mặt hàng nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh gửi bổ sung tài liệu cung cấp thành phần cụ thể, chi tiết của các mặt hàng về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 11/10/2013.

Ngoài ra, đối với mặt hàng “Sữa bột Anlene Gold ít béo hàm lượng canxi cao hương vani”, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm rõ Chi cục Hải quan nào không báo cáo khi có sự chuyển đổi mã số khai báo của cùng một mặt hàng và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu