Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1583/TTg-TH năm 2013 điều chỉnh phân công công việc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1583/TTg-TH năm 2013 điều chỉnh phân công công việc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

HỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1583/TTg-TH
V/v điều chỉnh, bổ sung phân công công việc

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013


Kính gửi:

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
– Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012; căn cứ yêu cầu thực tiễn hoạt động chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung phân công công việc đối với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như sau:

Ngoài các nhiệm vụ đã phân công tại Quyết định số 1476/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực:

1. Công tác cải cách hành chính;

2. Công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành và phối hợp công tác./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các Tập đoàn kinh tế nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý TTg, Phó TTg các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
– Lưu: Văn thư, TH (3b).

THỦ TƯỚNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu