Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 6060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định khối lượng xăng dầu tạm nhập đã tái xuất hoặc tái xuất không hết được chuyển tiêu thụ nội địa

Công văn 6060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định khối lượng xăng dầu tạm nhập đã tái xuất hoặc tái xuất không hết được chuyển tiêu thụ nội địa

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 6060/TCHQ-GSQL
V/v:Xác định khối lượng xăng dầu tạm nhập đã tái xuất hoặc tái xuất không hết được chuyển tiêu thụ nội địa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 2976/HQHCM-GSQL ngày 28/08/2013 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh vềviệc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đối với những trường hợp xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất được lưu trữ chung bồn bể với xăng dầu nhập khẩu kinh doanh hoặc xăng dầu của nhiều tờ khai tạm nhập khác nhau, việc xác định lượng xăng dầu chuyển tiêu thụ nội địa được căn cứ trên lượng xăng dầu khi tạm nhập (có chứng thư giám định khối lượng) và kết quả trừ lùi, thanh khoản lượng của các tờ khai tái xuất xăng dầu đã hoàn thành thủ tục theo quy định của tờ khai đó.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu