Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 7777/BGDĐT-GDTX năm 2013 hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7777/BGDĐT-GDTX năm 2013 hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Email In PDF.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7777/BGDĐT-GDTX
V/v: Hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên trung tâm GDTX.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Để đáp ứng nhu cầu học nghề phổ thông của học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, Bộ hướng dẫn việc tổ chức dạy nghề phổ thông cho các học viên Chương trình GDTX cấp THPT tại trung tâm GDTX, cụ thể như sau:

1. Đối tượng học: những học viên đang học Chương trình GDTX cấp THPT trong diện xếp loại hạnh kiểm và có nhu cầu học (có đơn xin học).

2. Về chương trình nghề phổ thông thực hiện theo nội dung giáo dục nghề phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông thực hiện theo công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào nhu cầu của học viên và điều kiện thực tế của địa phương triển khai thực hiện dạy nghề phổ thông cho học viên học Chương trình GDTX cấp THPT tại trung tâm GDTX.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Vụ GDTrH (để phối hợp);
– Cục KT&KĐCLGD (để phối hợp);
– Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu