Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 8954/VPCP-KTTH năm 2013 lùi thời hạn trình Quyết định quy định về xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 8954/VPCP-KTTH năm 2013 lùi thời hạn trình Quyết định quy định về xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 8954/VPCP-KTTH
V/v lùi thời hạn trình Quyết định quy định về xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 9427/BCT-TMĐT ngày 17 tháng 10 năm 2013 về việc lùi thời hạn trình Đề án xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử vào tháng 12 năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên về việc lùi thời hạn trình Đề án xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTN, KGVX.
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu