Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 9394/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 9394/VPCP-KGVX năm 2013 thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9394/VPCP-KGVX
V/v thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 5983/BGDĐT-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 5983/BGDĐT-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2013 nêu trên;

- Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan dự thảo Quyết định sửa đổi mức và cơ chế hỗ trợ đối tượng trẻ em trong hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi đi học giai đoạn 2016 – 2020, phù hợp với chủ trương, định hướng về cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo của giai đoạn này, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan: LĐTBXH, TC, UBDT;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, V.III, KTTH, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 17:27 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu