Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 2093/QLCL-CL1 năm 2013 lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU bị cảnh cáo do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Công văn 2093/QLCL-CL1 năm 2013 lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU bị cảnh cáo do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 2093/QLCL-CL1
V/v lô hàng thủy sản VN xuất khẩu vào EU bị cảnh cáo

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 


Kính gửi:

- Phân xưởng 1 – Công ty chế biến và XNK Thọ Quang (DL 190);
– Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Thanh Hóa (DL 47);
– Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Yên – Nhà máy Chế biến thủy sản Phú Yên (DL 198);
– Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền (DL 127);
– Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng.

 

Thông qua Hệ thống cảnh báo nhanh (RASFF) của Tổng vụ Sức khỏe và Người tiêu dùng – Ủy ban Châu Âu (EC), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được thông tin về 04 lô hàng thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào EU bị cảnh báo không bảo đảm an toàn thực phẩm.

(chi tiết xem phụ lục gửi kèm theo)

Cục yêu cầu các đơn vị như sau:

1. Các doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo:

- Rà soát toàn bộ hồ sơ kiểm soát chất lượng nguyên liệu, hồ sơ quản lý chất lượng sản xuất lô hàng để xác định nguyên nhân lô hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm; thiết lập và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến thủy sản.

- Lập báo cáo giải trình gửi về Trung tâm Chất lượng NLTS vùng trên địa bàn trước ngày 27/11/2013.

2. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng:

2.1. Tiếp tục tạm ngừng kiểm tra, cấp chứng nhận chất lượng cho các lô hàng cá cờ kiếm của Phân xưởng 1 – Công ty chế biến và XNK Thọ Quang (DL 190) đăng ký xuất khẩu vào thị trường EU theo yêu cầu của Cục tại công văn số 1917/QLCL-CL1 ngày 15/10/2013.

2.2. Thực hiện lấy mẫu kiểm tra chặt đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu của các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Thanh Hóa (DL 47), Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Yên – Nhà Máy Chế biến thủy sản Phú Yên (DL 198), Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Tiền (DL 127) và của Phân xưởng 1 – Công ty chế biến và XNK Thọ Quang (ngoài thị trường EU) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 25 của Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.3. Các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 1, 2, 3, 4:

- Đôn đốc doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo thuộc địa bàn phụ trách thực hiện các yêu cầu nêu tại Mục 1 công văn này.

- Sau khi nhận được báo cáo giải trình của doanh nghiệp, tổ chức thẩm tra hoạt động điều tra nguyên nhân và hiệu quả thực hiện các biện pháp khắc phục của các doanh nghiệp, lập báo cáo gửi về Cục ngay sau khi hoàn thành.

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– CQ QLCL NLS&TS Nam bộ, Trung bộ;
– Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bích Nga


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu