Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 9526/VPCP-KGVX năm 2013 cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 9526/VPCP-KGVX năm 2013 cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 9526/VPCP-KGVX
V/v cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại khu vực ĐBSCL

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (văn bản số 1403/UBND-VX ngày 21 tháng 5 năm 2013) về việc cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, đưa Vĩnh Long vào danh sách các địa phương đăng ký tham gia “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020″ theo quy định hiện hành, trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Các PTTg (để b/c);
– Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
– UBND tỉnh Vĩnh Long;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các vụ: KTN, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu