Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 3903/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 3903/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3903/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

văn phòng đại diện JX Nippon Oil & Corporation
(Địa chỉ: Tòa nhà Green Tower, 35 Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0207/JX-CST ngày 15/08/2013 của văn phòng đại diện (VPĐD) JX Nippon Oil & Energy Corporation đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc chuyển nhượng thanh lý thẻ golf để đóng cửa VPĐD. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2404/TCT-CS ngày 29/7/2013 hướng dẫn Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc tính, nộp thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động thanh lý tài sản. Theo đó trường hợp VPĐD JX Nippon Oil & Energy Corporation trong quá trình thực hiện thủ tục đóng cửa có phát sinh hoạt động chuyển nhượng thẻ hội viên sân golf thuộc trường hợp phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Việc tính thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động thanh lý tài sản của VPĐD được áp dụng tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế TNDN như đơn vị sự nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện JX Nippon Oil & Energy Corporation được biết, đề nghị Văn phòng đại diện liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện./.


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hải


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu