Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1143/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Công văn 1143/GSQL-GQ1 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Email In PDF.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 1143/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 


Kính gửi:

Công ty TNHH ô tô Hoàng Gia.
(Đ/c: 1374A, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 410/CV-HGA ngày 04/11/2013 của Công ty TNHH ô tô Hoàng Gia về việc kiến nghị áp dụng Thông tư số 128/2013/TT-BTC Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan tới việc giải quyết vướng mắc, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành có yêu cầu đưa về bảo quản, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 về việc hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC và công văn số 15605/BTC-TCHQ ngày 13/11/2013 về việc thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị, xe máy chuyên dùng, thang nâng người gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tại điểm 3 công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 của Bộ Tài chính dẫn trên quy định: “Đối với ô tô, xe máy: Doanh nghiệp được mang về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho của doanh nghiệp để kiểm tra và bảo quản chờ kết quả kiểm tra nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận trên giấy đăng ký kiểm tra. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan xác nhận thông quan.”

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu