Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 7161/TCHQ-TXNK năm 2013 ưu đãi thuế đối với dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7161/TCHQ-TXNK năm 2013 ưu đãi thuế đối với dự án khuyến khích đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7161/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi thuế đối với dự án khuyến khích đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 1366/HQQNg-NV ngày 08/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về vướng mắc đăng ký Danh mục miễn thuế sau khi dự án được cấp Giấy phép điều chỉnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu”.

Trường hợp Công ty CP Thành Đô triển khai Dự án “Nhà máy bê tông và cấu kiện bê tông” là dự án mới, độc lập với Dự án đã được ưu đãi thuế trong thời gian trước đây; do đó, phải xem xét, áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu