Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 4203/BNN-KH năm 2013 báo cáo tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 4203/BNN-KH năm 2013 báo cáo tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4203/BNN-KH
V/v báo cáo tình hình triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Ngân hàng Nhà nước VN;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Để xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 (Quyết định 899), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo như sau:

- Đối với các Bộ, ngành Trung ương: Báo cáo kết quả đạt được và kế hoạch triển khai Đề án được phân công tại Quyết định 899.

- Đối với các địa phương: Báo cáo kết quả đạt được và kế hoạch triển khai Đề án trong năm 2014 và các năm tiếp theo được phân công tại Quyết định 899, Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án (Quyết định 1384) và Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Chỉ thị 2039). Những tồn tại, khó khăn khi triển khai Đề án và kiến nghị.

- Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: Báo cáo kết quả triển khai Đề án/Kế hoạch hành động thuộc lĩnh vực mình quản lý được phân công tại Quyết định số 1384 và Chỉ thị số 2039. Kế hoạch triển khai trong năm 2014 và những năm tiếp theo. Những tồn tại, khó khăn khi triển khai Đề án và kiến nghị.

Thời gian và hình thức gửi báo cáo: Trước ngày 10/12/2013 theo đường công văn và thư điện tử: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . ĐT liên hệ: 04.38234277.

Địa chỉ nhận báo cáo: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Kế hoạch), số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Đề nghị các Bộ, ngành, các địa phương và đơn vị phối hợp công tác, gửi báo cáo đúng thời hạn./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu