Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 7172/TCHQ-GSQL năm 2013 đưa hàng hóa quay trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7172/TCHQ-GSQL năm 2013 đưa hàng hóa quay trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7172/TCHQ-GSQL
V/v đưa hàng hóa quay trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 3638/HQHN-GSQL ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đề nghị được đưa trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình lô hàng thuộc tờ khai 05/KNQ/NK/T01E ngày 09/5/2013 của Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Quốc tế, do không xuất được qua cửa khẩu Pò Peo – Cao Bằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc gửi lại lô hàng vào kho ngoại quan:

Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho lô hàng trên đưa trở lại kho ngoại quan ICD Mỹ Đình để chờ xuất khẩu, thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3573/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2011 của Tổng cục Hải quan. Riêng nội dung dẫn chiếu theo Thông tư 194/2010/TT-BTC đề nghị thực hiện theo Thông tư 128/2013/TT-BTC.

2. Về thủ tục hải quan:

Tại công văn 3638/HQHN-GSQL ngày 19/11/2013 Cục Hải quan thành phố Hà Nội báo cáo vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Điều 8 Thông tư 59/2013/TT-BTC Tuy nhiên, Thông tư này chỉ hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số mặt hàng theo Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không áp dụng đối với mặt hàng thuốc viên Panadol gửi tại kho ICD Mỹ Đình.

3. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo các Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan:

a) Khi làm thủ tục xuất khẩu hoặc xuất hàng hóa từ kho ngoại quan qua các cửa khẩu biên giới, cần nghiên cứu kỹ các quy định về cửa khẩu xuất hàng để hướng dẫn doanh nghiệp xuất hàng đúng cửa khẩu quy định, không để xảy ra tình trạng tái xuất hàng không đúng cửa khẩu như trường hợp trên.

b) Thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan, không để xảy ra tình trạng vận chuyển hàng hóa chuyển cửa khẩu không đúng thời gian quy định.

c) Đối với trường hợp vi phạm thời gian vận chuyển hàng đến cửa khẩu xuất của Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (đại diện theo ủy quyền của chủ hàng): Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu