Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 7163/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7163/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7163/TCHQ-TXNK
V/v thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2371/HQĐNa-TXNK ngày 18/11/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai kiến nghị xem xét không truy nộp thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính thì người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì để đóng gói sản phẩm thuộc đối tượng được hoàn lại tiền thuế và không truy nộp thuế theo quy định tại Điều 1 Thông tư này phải hoàn tất hồ sơ và nộp trước ngày 30/6/2013 cho cơ quan hải quan nơi đã khai, nộp thuế để cơ quan hải quan xem xét hoàn thuế bảo vệ môi trường.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp nêu tại công văn số 2371/HQĐNa-TXNK của Cục Hải quan Đồng Nai đã không hoàn tất và nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định. Do đó, các doanh nghiệp không được hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 30/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu