Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 10250/VPCP-QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 10250/VPCP-QHQT năm 2013 tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 10250/VPCP-QHQT
V/v tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 


Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Ngoại giao;
– Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 215/TTr-NHNN ngày 22 tháng 11 năm 2013 về việc tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý cử đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Ngân hàng IIB tại Matx-cơ-va, Liên bang Nga trong thời gian từ ngày 05 – 06 tháng 12 năm 2013 như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng CP (để b/c);
– PTTg Vũ Văn Ninh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

Nguyễn Văn Tùng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 09 Tháng 12 2013 18:22 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu