Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất - tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 1235/GSQL-GQ3 năm 2013 hàng tạm xuất - tái nhập do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Email In PDF.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1235/GSQL-GQ3
V/v hàng tạm xuất – tái nhập

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 


Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
– Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4215/HQHCM-GSQL ngày 26/11/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/11/2012, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 6902/TCHQ-GSQL về việc tạm xuất – tái nhập giàn khoan Trident 16 (bao gồm trạm hệ thống thiết bị chuyên dụng đo thông số Karota khí, hộp đựng màn hình vi tính và dây cáp bằng đồng) của Công ty TNHH MTV Địa vật lý giếng khoan Dầu khí tạm xuất theo tờ khai hải quan số 01/XTA01 ngày 06/12/2012, số 06/XTA01 ngày 20/3/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 4 và Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4215/HQHCM-GSQL dẫn trên thì toàn bộ giàn khoan Trident 16 (bao gồm cả các thiết bị thuộc 02 tờ khai tạm xuất nêu trên) đã di chuyển bằng đường biển về địa phận thành phố Hải Phòng, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, để thực hiện cho chiến dịch khoan của khách hàng PVEP POC North tại lô HRN-1X.

Vì vậy, Cục Giám sát quản lý đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện nội dung công văn số 6902/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2012, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện những công việc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được nêu tại công văn số 6902/TCHQ-GSQL nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Công ty Dầu khí xăng dầu (xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình – thay trả lời);
– Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu