Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 1233/GSQL-GQ1 năm 2013 nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Email In PDF.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1233/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 


Kính gửi:

Công ty TNHH XNK và xây dựng thương mại Hoàng Quân.
(Số: 099, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai)

Trả lời công văn số 02/CV/QA ngày 29/10/2013 của Công ty về việc xin cấp phép nhập khẩu qua cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 11297/BCT-BGMN ngày 6/12/2013 thì mặt hàng hợp kim FERRO thuộc điểm 13 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2009/TT-BCT dẫn trên. Đề nghị Công ty liên hệ với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để được xem xét giải quyết. Trên cơ sở quyết định cho phép của UBND tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (b/c);
– Cục HQ tỉnh Lào Cai;
– Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]gminh.com  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu