Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 30/TCHQ-GSQL năm 2013 xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 30/TCHQ-GSQL năm 2013 xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 30/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 3295/HQLS-GSQL ngày 28/11/2013 và công văn số 3659/HQLS-GSQL ngày 27/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6, Điều 7 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/TT-BTC ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/TT-BTC ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở nội dung công văn số 3295/HQLS-GSQL và công văn số 3695/HQHN-GSQLngày 27/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo cụ thể kết quả kiểm tra thực tế cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế của Công ty Liên doanh hàng miễn thuế Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan xác nhận:

Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại Tòa nhà trung tâm dịch vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của Công ty Liên doanh hàng miễn thuế Lạng Sơn đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên; 
– Công ty LD hàng miễn thuế Lạng Sơn (để thực hiện);
(Đ/c 209 Trần Đăng Ninh, Ρ. Tam Thanh, TP. Lạng Sơn)
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu