Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Email In PDF.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 92/BGDĐT-GDTH
V/v: chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc các Sở giáo dục và Đào tạo

Theo báo cáo của địa phương, hiện nay có một số Công ty, doanh nghiệp đang tới các trường tiểu học tiếp thị và phát hành một số tài liệu tham khảo và đĩa hình, trong đó có đĩa hình dạy học môn Tự nhiên và Xã hội “Sky care – Khoa học sống động trong mắt em”. Đây là Bộ đĩa hình do Công ty cổ phần Giáo dục Đào tạo và Khoa học UNET phát hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo không sản xuất và phát hành.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học không được ép buộc học sinh mua những tài liệu, đĩa hình nói trên.

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai kịp thời tới các đơn vị trong tỉnh, thành phố.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Hữu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu