Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 2437/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc thực hiện khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP

Công văn 2437/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc thực hiện khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 2437/VPCP-KTTH
V/v: Xử lý vướng mắc thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4031/BTC-TCHQ ngày 31 tháng 3 năm 2014 về việc vướng mắc khi thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4031/BTC-TCHQ nêu trên và giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện cụ thể.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu