Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 687/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Công văn 687/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Email In PDF.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 687/TTg-ĐMDN
V/v: Kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 632/BXD-QLDN ngày 08 tháng 4 năm 2014) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 5308/BTC-TCDN ngày 24 tháng 4 năm 2014) về kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Bộ Xây dựng chỉ đạo, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa các Tổng công ty: Lắp máy Việt Nam và Cơ khí xây dựng trong quý II năm 2014 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 2363/TTg-ĐMDN ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ).
2. Đồng ý thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị trong giai đoạn 2014-2015, Bộ Xây dựng xây dựng phương án cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3. Việc cổ phần hóa các công ty con 100% vốn nhà nước do các Tổng công ty: Sông Đà, Đầu tư Phát triển nhà và đô thị, Cơ khí xây dựng, Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam sở hữu, thực hiện đồng thời khi cổ phần hóa Công ty mẹ.
4. Bộ Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu