Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thuế Công văn 11889/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cưỡng chế thuế

Công văn 11889/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cưỡng chế thuế

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 11889/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc cưỡng chế thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3085/HQHCM-TXNK ngày 25/8/2014 và số 3276/HQHCM-TXNK ngày 10/9/2014 của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh kiến nghị vướng mắc liên quan đến chức năng “Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế” trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung và việc cưỡng chế thuế khi hàng hóa chưa thông quan, giải phóng hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1/ Về chức năng “Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế” trên hệ thống Kế toán thuế tập trung:
Tại điểm 3 công văn số 5749/TCHQ-VNACCS ngày 22/5/2014 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn những trường hợp thực hiện chức năng “Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế” trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung. Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn trên.
2/ Về việc cưỡng chế thuế khi hàng hóa chưa thông quan, giải phóng hàng:
Theo trình bày tại công văn số 3085/HQHCM-TXNK nêu trên của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thì “Doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa, đã hoàn thành việc kiểm tra tính thuế, Chi cục Hải quan đã tiến hành thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Tuy nhiên vì những lý do khác nhau, doanh nghiệp chưa thông quan hoặc giải phóng hàng (hàng hóa còn để tại cảng nằm dưới sự quản lý của cơ quan hải quan). Những tờ khai này do đã làm xong thủ tục thông quan hàng hóa nên trên hệ thống kế toán thuế hiển thị nợ cưỡng chế dẫn đến doanh nghiệp không khai báo được các tờ khai tiếp theo.”
Nội dung này phản ánh chưa chính xác vì căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về thời hạn nộp thuế thì hàng hóa nhập khẩu không thuộc điểm a và điểm b khoản 11 Điều này thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa.
Trường hợp người khai hải quan đã tiến hành khai báo thủ tục hải quan trên hệ thống nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và đã quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai thì thực hiện hủy tờ khai theo quy định tại Điều 12 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh có công văn chấn chỉnh yêu cầu cán bộ, công chức các Chi cục Hải quan thực hiện theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hien(3b).
TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu