Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thuế Quyết định 2036/QĐ-BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải chuyển vụ việc vi phạm hành chính sang Cục thuế Thành phố Hà Nội để xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định 2036/QĐ-BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải chuyển vụ việc vi phạm hành chính sang Cục thuế Thành phố Hà Nội để xử phạt vi phạm hành chính

Email In PDF.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------

Số: 2036/QĐ-BGTVT-TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN VỤ VIỆC VI PHẠM HÀNH CHÍNH SANG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn hoạt động thanh tra giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ- CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính lập ngày 08 tháng 3 năm 2009 của Tổ kiểm tra Khu Quản lý Đường bộ II và các tài liệu có liên quan;

Theo đề nghị của ông Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Chuyển vụ việc vi phạm hành chính sang Cục thuế thành phố Hà Nội để xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Điều 2. Thanh tra Bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm bàn giao, theo dõi vụ việc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các TT Nguyễn Hồng Trường, Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Cục thuế thành phố Hà Nội (để phối hợp thực hiện);
- Ông Chu Huy Lương- nhân Trạm thu phí Phù Đổng (thay thông báo);
- Lưu VT, TTr (3b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Xuân Hào

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 20 Tháng 8 2009 13:05 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu