Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công ty luật Hoàng Minh: Về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hỏi: Tôi đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Trước khi sang Đức, tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và hiện bố mẹ tôi vẫn đang ở đó. Gần đây, tôi đã gặp và cảm mến một cô gái ở quê nhà. Vậy chúng tôi muốn đăng ký kết hôn thì sẽ phải tới cơ quan nào để làm thủ tục ?
Hỏi: Tôi đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Trước khi sang Đức, tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và hiện bố mẹ tôi vẫn đang ở đó. Gần đây, tôi đã gặp và cảm mến một cô gái ở quê nhà. Vậy chúng tôi muốn đăng ký kết hôn thì sẽ phải tới cơ quan nào để làm thủ tục ?
Trả lời: Theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì thẩm quyền đăng ký hộ tịch được xác định theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Đối với công dân Việt Nam ở trong nước thì thẩm quyền đăng ký hộ tịch được xác định là nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Nếu người đó không có đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi họ có đăng ký tạm trú có thời hạn. Trong trường hợp một người có hộ khẩu thường trú và có cả đăng ký tạm trú có thời hạn, thì thẩm quyền đăng ký hộ tịch là nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Đối với công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có yêu cầu đăng ký hộ tịch, thì thẩm quyền đăng ký hộ tịch tùy theo từng loại việc là Sở Tư pháp tỉnh, thành phố, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã, nơi họ đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh;

- Đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, thì thẩm quyền đăng ký hộ tịch là Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi người đó đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú. Riêng đối với việc đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam, được thực hiện như đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở trong nước.

Trường hợp của anh đề nghị được đăng ký kết hôn là một trong những nội dung của việc đăng ký hộ tịch và thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố (do có yếu tố nước ngoài). Như vậy, nếu anh muốn đăng ký kết hôn thì cần phải tới Sở Tư pháp thành phố Hà Nội để nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành.

Theo Báo Hà Nội mới

Công ty luật Hoàng Minh: Về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


Xử phạt hành vi kinh doanh hàng giả

Hỏi:

Xin cho biết những hàng hóa nào bị coi là hàng giả? Kinh doanh hàng giả có giá trị 25 triệu đồng thì đã đến mức bị truy tố chưa?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, hàng giả bao gồm:

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Hỏi:

Để sắp xếp lại tổ chức và chuyển sang địa điểm mới nên Công ty chúng tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh 6 tháng. Chúng tôi phải làm những thủ tục gì và trong khi tạm ngừng doanh nghiệp có phải nộp thuế không?

Trả lời:

Thủ tục góp vốn bằng sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bản quyền phát kiến thương mại cho nhóm nghiên cứu sáng lập hình thành TSCĐ vô hình

Hỏi:

Một dự án đầu tư mới trong lĩnh vực kỹ thuật cao. Các nhà đầu tư muốn góp vốn bằng sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bản quyền phát kiến thương mại cho nhóm nghiên cứu sáng lập hình thành TSCĐ vô hình. Vậy thủ tục và bộ hoá đơn chứng từ thế nào để xác nhận việc góp vốn này là hợp lệ?

(Cty XD và MT Phú Thái).

Trả lời:

Thời gian khấu trừ thuế TNCN

Hỏi:

Đơn vị chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN khi nào?

Trả lời:

Hàng tháng, căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho bạn và kê khai tạm giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo đăng ký của bạn;

Phân chia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện thừa kế

Hỏi:
Ba tôi được ông bà nội giao cho quản lý nhà, đất từ năm 1974. Sau đó, ông bà tôi mất không để lại di chúc. Nếu người quản lý tài sản 30 năm trở lên không có sự tranh chấp) có được công nhận chủ sở hữu không? Nếu cô chú tôi khởi kiện đề nghị chia thừa kế, Tòa án sẽ giải quyết thế nào? Ba tôi có được quyền ưu tiên mua lại tài sản không?

Trả lời:

Những người không được hưởng di sản thừa kế

Hỏi:

Pháp luật hiện nay có quy định nào về việc tước quyền thừa kế đối với con cái do ngược đãi, hành hạ cha, mẹ không? Người lập di chúc giả mạo để chiếm đoạt di sản nhưng bị phát hiện kịp thời có được hưởng di sản thừa kế không?

Trả lời:

Khai quyết toán thuế

Hỏi:

Khai quyết toán thuế được thực hiện như thế nào?

Đáp:

Bạn phải khai quyết toán thuế nếu:

 -    Có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

Hỏi:

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế?

Trả lời:

Phụ cấp theo quy định của pháp luật: Phụ cấp đối với người có công với cách mạng; phụ cấp quốc phòng an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút; phụ cấp khu vực.

 

Các khoản tiền thu nhập phải chịu thuế TNCN

Hỏi:

Thu nhập nào từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng chịu thuế TNCN?

Trả lời:

Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; Các khoản phụ cấp và trợ cấp;