Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật doanh nghiệp

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 131/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/06/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Thông tư số 112/200

28/06/2009Bộ Tài Chính
2

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

29/11/2005Quốc Hội
3

Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 15 tháng 04 năm 2004

15/06/2004Quốc Hội
4

Nghị định số 39/2007/NĐ – CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

05/09/2007Chính Phủ
5

Nghị định số 88/2006/NĐ – CP ngày 29 tháng 08 năm 2006 về đăng ký kinh doanh

29/08/2006Chính Phủ
6

Thông tư số 03/2006/TT – BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 hướng dẫn một số nội dung về hô sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tịa Nghị định 88/2006/NĐ – CP ngày 29 tháng 08 năm 2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh

19/10/2006Bộ KH và ĐT
7

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

12/08/2020VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Luật doanh nghiệp