Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Luật thuế

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008

03/06/2008Quốc Hội
2

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008

03/06/2008Quốc Hội
3

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007

21/11/2007Quốc Hội
4

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008

14/11/2008Quốc Hội
5

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

14/06/2005Quốc Hội
6

Nghị định số 149/2005/NĐ – CP ngày 06 tháng 12 năm 2005 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

06/12/2005Chính Phủ
7

Thông tư số 113/2005/TT – BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

15/12/2005Bộ Tài Chính
8

Thông tư số 84/2008/TT – BTC ngày 30 tháng 09 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thúe thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2008/NĐ – CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luậ

30/09/2008Bộ Tài Chính
9

Nghị định số 100/2008/NĐ – CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

30/08/2008Chính Phủ
10

Nghị định số 85/2007/NĐ – CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

25/05/2007Chính Phủ
11

Nghị định số 123/2008/NĐ – CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.

08/12/2008Chính Phủ
12

Nghị định số 124/2008/NĐ – CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

11/12/2008Chính Phủ

Luật thuế