Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công ty luật Hoàng Minh: Thanh lý ôtô

Sau thời điểm mua ôtô trong nội địa, công ty chúng tôi đã chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH một thành viên sang loại hình doanh nghiệp chế xuất. Xin hỏi, khi chúng tôi thanh lý chiếc ôtô này thì thủ tục hải quan và chính sách thuế áp dụng như thế nào?
Sau thời điểm mua ôtô trong nội địa, công ty chúng tôi đã chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH một thành viên sang loại hình doanh nghiệp chế xuất. Xin hỏi, khi chúng tôi thanh lý chiếc ôtô này thì thủ tục hải quan và chính sách thuế áp dụng như thế nào?
Nguyễn Quang Mỹ,  G2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Trường hợp công ty chuyển từ loại hình công ty TNHH một thành viên sang loại hình doanh nghiệp chế xuất sau thời điểm mua ô tô trong nội địa. Do vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 15 Luật hải quan; Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế hiện hành:

- Nếu khi làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty, công ty không làm thủ tục hải quan đối với chiếc xe ô tô thì khi thanh lý vào thị trường Việt Nam, công ty không phải làm thủ tục hải quan. Công ty phải làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu ra nước ngoài và phải chịu thuế xuất khẩu (nếu có) và được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

- Nếu khi làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty, công ty có làm thủ tục hải quan đối với chiếc xe ô tô thì khi thanh lý vào thị trường Việt Nam hay xuất ra nước ngoài thì công ty đều phải làm thủ tục hải quan và được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan. Cụ thể: chiếc xe ô tô này thuộc đối tượng không chịu thuế khi xuất ra nước ngoài và thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và thuế giá trị gia tăng khi xuất bán vào nội địa Việt Nam (cá nhân, tổ chức trong nội địa Việt Nam phải nộp các khoản thuế này).

Công ty luật Hoàng Minh: Thanh lý ôtô

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


Xử phạt hành vi kinh doanh hàng giả

Hỏi:

Xin cho biết những hàng hóa nào bị coi là hàng giả? Kinh doanh hàng giả có giá trị 25 triệu đồng thì đã đến mức bị truy tố chưa?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, hàng giả bao gồm:

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Hỏi:

Để sắp xếp lại tổ chức và chuyển sang địa điểm mới nên Công ty chúng tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh 6 tháng. Chúng tôi phải làm những thủ tục gì và trong khi tạm ngừng doanh nghiệp có phải nộp thuế không?

Trả lời:

Thủ tục góp vốn bằng sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bản quyền phát kiến thương mại cho nhóm nghiên cứu sáng lập hình thành TSCĐ vô hình

Hỏi:

Một dự án đầu tư mới trong lĩnh vực kỹ thuật cao. Các nhà đầu tư muốn góp vốn bằng sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bản quyền phát kiến thương mại cho nhóm nghiên cứu sáng lập hình thành TSCĐ vô hình. Vậy thủ tục và bộ hoá đơn chứng từ thế nào để xác nhận việc góp vốn này là hợp lệ?

(Cty XD và MT Phú Thái).

Trả lời:

Thời gian khấu trừ thuế TNCN

Hỏi:

Đơn vị chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN khi nào?

Trả lời:

Hàng tháng, căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho bạn và kê khai tạm giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo đăng ký của bạn;

Phân chia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện thừa kế

Hỏi:
Ba tôi được ông bà nội giao cho quản lý nhà, đất từ năm 1974. Sau đó, ông bà tôi mất không để lại di chúc. Nếu người quản lý tài sản 30 năm trở lên không có sự tranh chấp) có được công nhận chủ sở hữu không? Nếu cô chú tôi khởi kiện đề nghị chia thừa kế, Tòa án sẽ giải quyết thế nào? Ba tôi có được quyền ưu tiên mua lại tài sản không?

Trả lời:

Những người không được hưởng di sản thừa kế

Hỏi:

Pháp luật hiện nay có quy định nào về việc tước quyền thừa kế đối với con cái do ngược đãi, hành hạ cha, mẹ không? Người lập di chúc giả mạo để chiếm đoạt di sản nhưng bị phát hiện kịp thời có được hưởng di sản thừa kế không?

Trả lời:

Khai quyết toán thuế

Hỏi:

Khai quyết toán thuế được thực hiện như thế nào?

Đáp:

Bạn phải khai quyết toán thuế nếu:

 -    Có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

Hỏi:

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế?

Trả lời:

Phụ cấp theo quy định của pháp luật: Phụ cấp đối với người có công với cách mạng; phụ cấp quốc phòng an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút; phụ cấp khu vực.

 

Các khoản tiền thu nhập phải chịu thuế TNCN

Hỏi:

Thu nhập nào từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng chịu thuế TNCN?

Trả lời:

Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; Các khoản phụ cấp và trợ cấp;