Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công ty luật Hoàng Minh: Xin Visa vợ chồng từ Việt Nam, chưa được thường trú cần chuẩn bị những gì?

Hỏi: Em làm hôn thú tại Việt nam với chồng và được bảo lãnh qua Úc theo loại visa 309. Em qua đây đã được 4 tháng. Em chỉ được tạm trú. Vì thế em muốn hỏi khi nào em được thường trú và có cần chuẩn bị gì không để được visa thường trú.
Hỏi: Em làm hôn thú tại Việt nam với chồng và được bảo lãnh qua Úc theo loại visa 309. Em qua đây đã được 4 tháng. Em chỉ được tạm trú. Vì thế em muốn hỏi khi nào em được thường trú và có cần chuẩn bị gì không để được visa thường trú.
Trả lời:

Vì cô làm hôn thú ở Việt nam, cô sang đây với loại visa 309 tức visa tạm trú. Sau thời gian 2 năm tính từ ngày cô nạp đơn ở Việt nam, cô sẽ được bộ di trú cho thường trú.

Trước khi cô được ban cấp tư cách thường trú, Bộ sẽ viết thư cho cô đòi cô nạp những bằng cớ để chứng tỏ cô còn sống chung với người chồng hay không. Nếu cô với người chồng còn sống chung Bộ sẽ đòi những bằng cớ. Ví dụ: Sổ băng có tên 2 người, thư từ các nơi gửi đến về cùng địa chỉ, hình ảnh, bill điện nước, điện thoại trả chung. Ngoài ra người ta cũng đòi cho 2 nhân chứng để làm tờ khai nhằm hỗ trợ cho đơn xin của cô.

Nếu đến thời gian 2 năm cô không thấy bộ di trú nói năng gì thì cô có thể nhắc họ cho cô được thường trú.

Công ty luật Hoàng Minh: Xin Visa vợ chồng từ Việt Nam, chưa được thường trú cần chuẩn bị những gì?

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha


Xử phạt hành vi kinh doanh hàng giả

Hỏi:

Xin cho biết những hàng hóa nào bị coi là hàng giả? Kinh doanh hàng giả có giá trị 25 triệu đồng thì đã đến mức bị truy tố chưa?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, hàng giả bao gồm:

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Hỏi:

Để sắp xếp lại tổ chức và chuyển sang địa điểm mới nên Công ty chúng tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh 6 tháng. Chúng tôi phải làm những thủ tục gì và trong khi tạm ngừng doanh nghiệp có phải nộp thuế không?

Trả lời:

Thủ tục góp vốn bằng sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bản quyền phát kiến thương mại cho nhóm nghiên cứu sáng lập hình thành TSCĐ vô hình

Hỏi:

Một dự án đầu tư mới trong lĩnh vực kỹ thuật cao. Các nhà đầu tư muốn góp vốn bằng sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bản quyền phát kiến thương mại cho nhóm nghiên cứu sáng lập hình thành TSCĐ vô hình. Vậy thủ tục và bộ hoá đơn chứng từ thế nào để xác nhận việc góp vốn này là hợp lệ?

(Cty XD và MT Phú Thái).

Trả lời:

Thời gian khấu trừ thuế TNCN

Hỏi:

Đơn vị chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN khi nào?

Trả lời:

Hàng tháng, căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho bạn và kê khai tạm giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo đăng ký của bạn;

Phân chia di sản khi đã hết thời hiệu khởi kiện thừa kế

Hỏi:
Ba tôi được ông bà nội giao cho quản lý nhà, đất từ năm 1974. Sau đó, ông bà tôi mất không để lại di chúc. Nếu người quản lý tài sản 30 năm trở lên không có sự tranh chấp) có được công nhận chủ sở hữu không? Nếu cô chú tôi khởi kiện đề nghị chia thừa kế, Tòa án sẽ giải quyết thế nào? Ba tôi có được quyền ưu tiên mua lại tài sản không?

Trả lời:

Những người không được hưởng di sản thừa kế

Hỏi:

Pháp luật hiện nay có quy định nào về việc tước quyền thừa kế đối với con cái do ngược đãi, hành hạ cha, mẹ không? Người lập di chúc giả mạo để chiếm đoạt di sản nhưng bị phát hiện kịp thời có được hưởng di sản thừa kế không?

Trả lời:

Khai quyết toán thuế

Hỏi:

Khai quyết toán thuế được thực hiện như thế nào?

Đáp:

Bạn phải khai quyết toán thuế nếu:

 -    Có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế

Hỏi:

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và tiền thưởng được trừ khi tính thu nhập chịu thuế?

Trả lời:

Phụ cấp theo quy định của pháp luật: Phụ cấp đối với người có công với cách mạng; phụ cấp quốc phòng an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút; phụ cấp khu vực.

 

Các khoản tiền thu nhập phải chịu thuế TNCN

Hỏi:

Thu nhập nào từ tiền lương, tiền công thuộc đối tượng chịu thuế TNCN?

Trả lời:

Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; Các khoản phụ cấp và trợ cấp;