Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu hóa lỏng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 04/CT-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT
TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU, KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG. Tuy nhiên, hiện tượng gian lận về chất lượng, đo lường, chưa tuân thủ các quy định, điều kiện kinh doanh, an toàn phòng, chống cháy nổ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG còn diễn biến phức tạp, đặc biệt đã xảy ra một số tai nạn trong quá trình sử dụng xăng dầu, LPG, có vụ việc rất nghiêm trọng gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu, LPG chưa nghiêm túc; việc cung cấp thông tin, hướng dẫn cho người tiêu dùng trong mua, sử dụng xăng dầu, LPG bảo đảm an toàn chưa được thực hiện đầy đủ; công tác kiểm tra, kiểm soát thực hiện chưa triệt để, chưa thường xuyên, thiếu phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe …
Nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh xăng dầu và LPG, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 105/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới. Để bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
1. Bộ Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG, chế tài xử lý, quy trình quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị cũng như sử dụng an toàn xăng dầu, LPG.
b) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và LPG, nhất là vi phạm về đo lường, chất lượng, điều kiện kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ.
c) Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và LPG theo quy định của pháp luật.
2. Bộ Công Thương
a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, LPG trên địa bàn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, LPG của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu và LPG trên địa bàn, xử lý nghiêm khắc, kịp thời mọi hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ đối với thương nhân đầu mối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; thương nhân đầu mối, tổng đại lý và đại lý LPG, cửa hàng bán LPG chai, trạm nạp, trạm cấp LPG, cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, LPG không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ phải đình chỉ hoạt động, bị thu hồi hoặc tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Xóa bỏ các điểm pha chế, bán xăng dầu, sang chiết, nạp LPG trái phép.
- Kiểm tra việc chấp hành quy định về tồn chứa, vận chuyển xăng dầu, LPG; chai LPG và các thiết bị an toàn. Đình chỉ ngay hoạt động của các phương tiện tồn chứa, vận chuyển xăng dầu, LPG không bảo đảm điều kiện theo quy định.
- Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, gian lận về đo lường, chất lượng xăng dầu, LPG. Kiên quyết chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để khởi tố hình sự đối với những vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định.
b) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG với thực tế sản xuất, kinh doanh; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong kinh doanh xăng dầu và LPG (về điều kiện kinh doanh, điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ, điều kiện khoảng cách an toàn tối thiểu trong cơ sở kinh doanh LPG …).
c) Chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát và xây dựng phương pháp phù hợp di dời các cơ sở kinh doanh xăng dầu, LPG ra khỏi các khu tập trung đông dân cư, không thuận lợi cho công tác phòng cháy chữa cháy.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để quản lý chặt chẽ về chất lượng, an toàn trong kinh doanh xăng dầu và LPG; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng và các vi phạm khác theo thẩm quyền.
b) Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra chất lượng xăng dầu nhập khẩu cũng như tiêu dùng trong nước; đề xuất biện pháp xử lý kiên quyết, nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
4. Bộ Công an
a) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu và LPG.
b) Chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung nắm tình hình, phát hiện và triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm pha chế xăng dầu, sang chiết LPG trái phép, các hành vi ăn cắp xăng dầu, pha trộn trái phép các chất khác vào xăng dầu, nhất là hành vi có tổ chức, quy mô lớn; kiên quyết, kịp thời khởi tố vụ án hình sự để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.
c) Chỉ đạo điều tra, xác định ngay nguyên nhân các vụ cháy, nổ phương tiện vận tải sử dụng xăng dầu; các vụ cháy nổ LPG; công khai kết luận điều tra theo quy định và khuyến cáo kịp thời cho người dân để phòng ngừa.
d) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh, sử dụng xăng dầu, LPG.
đ) Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan rà soát các quy định về điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu và LPG, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh xăng dầu và LPG.
b) Hướng dẫn, kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu và LPG; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, LPG.
6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Rà soát quy hoạch mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu và kho xăng dầu trên địa bàn; kiên quyết di dời các cơ sở kinh doanh xăng dầu chưa phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.
b) Rà soát quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của cả nước; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng quy hoạch đã được phê duyệt.
c) Phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các lực lượng chức năng ở địa phương tổ chức kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, LPG trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự trong kinh doanh xăng dầu và LPG. Người đứng đầu chính quyền địa phương, người đứng đầu các lực lượng chức năng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vụ việc cháy nổ, mất an toàn mà nguyên nhân do thiếu kiểm tra, đôn đốc.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm tra gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 4 năm 2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
7. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng
a) Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng, LPG chịu trách nhiệm, quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra hệ thống phân phối của mình, bảo đảm các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, đo lường, chất lượng, về an toàn, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; quy định rõ trách nhiệm của từng khâu trong hệ thống phân phối; thực hiện nghiêm quy trình vận chuyển xăng dầu, LPG (đường bộ, đường biển) từ các kho, bồn chứa đến các địa điểm bán lẻ; chịu trách nhiệm đối với các vi phạm để đo lường, chất lượng xảy ra trong quá trình phân phối xăng dầu, LPG trong hệ thống của mình.
b) Các cơ sở bán lẻ xăng dầu, LPG thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn việc mua, sử dụng an toàn xăng dầu, LPG cho người tiêu dùng tại các cơ sở kinh doanh và trong quá trình sử dụng.
c) Các đơn vị quản lý khu chung cư và đơn vị cung cấp LPG qua hệ thống tập trung tại khu chung cư tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ thiết bị cung cấp LPG tập trung tại các khu chung cư, bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định.
8. Trách nhiệm thi hành
a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thi hành nghiêm Chỉ thị này.
b) Bộ Công Thương hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2012.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu hóa lỏng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 3091/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chuyển nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc Kạn

20/06/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
2

Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/

20/06/2014NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ XÂY DỰNG - BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
4

Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
5

Thông tư 54/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
6

Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

20/06/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
7

Thông tư 47/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng thương mại

05/05/2014BỘ TÀI CHÍNH
8

Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

05/05/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
9

Thông tư 13/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

24/04/2014NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
10

Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chỉnh sửa, bổ sung danh mục Dự án "Phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)"

24/04/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11

Quyết định 739/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 937/QĐ-BTC ngày 25/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

24/04/2014BỘ TÀI CHÍNH
12

Nghị định 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

24/04/2014CHÍNH PHỦ
13

Nghị định 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

19/03/2014CHÍNH PHỦ
14

Công văn 1114/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại hợp phần tài chính carbon Dự án phát triển năng lương tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
15

Thông tư 24/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

05/12/2013NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
16

Thông tư 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

05/12/2013NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
17

96/2013/NĐ-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

09/09/2013BỘ TÀI CHÍNH
18

Công văn 395/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan của văn phòng đại diện Công ty nước ngoài

28/06/2013Tổng cục Hải quan
19

Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử

28/06/2013NĐ Chính phủ
20

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc lô hàng quá cảnh

28/06/2013Bộ Tài chính